Ponude radnih mesta u Nemačkoj - Intenzivna nega Štutgart
„I odjednom znaš:
Vreme je da započneš nešto novo i da veruješ čaroliji novog početka.“

II.1 Glavna načela

"Dum spiro,spero" - Dok dišem, nadam se

  • Naš zadatak je nega bolesnih i slabih ljudi.
  • Specijalizovani smo za zbrinjavanje pacijenta na intenzivnoj nezi, na mehaničkoj ventilaciji i na radu sa traheotomiranim pacijentima.
  • Osnov za naš rad je individualna slika čoveka. Mi poštujemo čast i jedinstvenost svakog čoveka. Čast čoveka stoji kod svih radnji koje se tiču nege i brige u prvom planu. Čovek u svojoj celini stoji u središtu naših nastojanja.
  • Znamo da je teško bolestan pacijent zavisan od lekara i osoblja za negu na poseban način. Prema osećanju prepuštanja odnosimo se uz tretman pacijenta punim obzira.
  • Poštujemo moralne odnosno religiozne vrednosne predstave naših pacijenata i njihovih članova porodice. Poštujemo privatnu sferu naših pacijenata i podržavamo ih pritom da zadrže svoje životne navike koliko to bolest dozvoljava.
  • Živeti je osnovna potreba čoveka. Četiri spostvena zida pružaju ne samo sigurnost i zaštićenost, one stavljaju pečat i na kvalitet života. Mi zbrinjavamo naše pacijente kod kuće.
  • Iznenadna bolest je nepoznata situacija. Nesigurnosti se pridružuju i difuzna očekivanja. U razovoru sa pacijentom i rođacima pokušavamo da usaglasimo održavanje očekivanja i onoga što može da se uradi.
  • Mi pružamo naše usluge na osnovu naučno zasnovanog razumevanja koncepta nege koje našom centralnom brigom čini aktiviranje i mobilizaciju pacijenta uz uključivanje rođaka. Našu stručnu kompetenciju dobijamo redovnim merama usavršavanja.
  • U okviru celokupne nege i brige blisko sarađujemo sa ordinirajućim lekarima, bolnicama, medicinskom službom, socijalnim službama, sanitetskim kućama i zdravstvenim fondovima.