Oferty pracy dla pielęgniarek w Niemczech - Intensywna opieka medyczna Stuttgart
„I nagle wiesz:
Nadszedł czas, rozpocząć coś nowego i zaufać magii początku..“

I.4 Praca w szpitalach

Julia Fehleisen

Wyzwania dla najlepszych – praca w szpitalu

Jeśli mówicie Państwo bardzo dobrze po niemiecku i dysponujecie wieloletnim doświadczeniem w zakresie IMC/opieki pośredniej, intensywnej opieki medycznej/ i/lub anestezji, służymy pośrednictwem i skierowaniem Państwa do odpowiednich obszarów pracy do szpitali w Stuttgarcie. W czasie hospitacji na odpowiednim oddziale możecie Państwo ocenić siebie i swoich przełożonych, czy nadajecie się Państwo do tej pracy. To wymagające zajęcie na oddziale w klinice jest wyraźnie lepiej opłacane. Jednak nie będzie Państwu łatwo tam pracować. Tylko niewielu pracowwnikom udało się sprawdzić w tej dziedzinie.

Państwa zadania na oddziale intensynej opieki medycznej:

 • Wspieranie stałego personelu na miejscu
 • Opieka podstawowa oraz opieka związana z leczeniem pacjentów wymagających intensywnej opieki
 • Monitorowanie za pomocą przyrządów łacznie z aparatem oddechowym
 • Asysta przy czynnościach terapeutycznych oraz diagnostycznych
 • Prowadzenie terapii infuzyjnej
 • Udział oraz przygotowanie wizyt lekarskich
 • Przestrzeganie przepisów higieny
 • Dokumentacja
 • Psychospołeczna opieka nad pacjentami oraz ich członkami rodzin

Państwa zadania w zakresie anestezji:

 • Przygotowanie i ułożenie pacjenta
 • Asysta przy intubacji, przy znieczuleniu miejscowym oraz blokowym
 • Asysta przy zakładaniu centralnego wkłucia żylnego oraz cewnika zewnątrzoponowego
 • Monitoring podczas zabiegów chirurgicznych
 • Monitoring po operacji w sali wybudzeń
 • Odpowiedzialnośc za przyrządy techniczne oraz materiał medyczny
 • Przestrzeganie wszystkich przepisów higieny
 • Dokumentacja

Państwa profil:

 • Ukończone kształcenie: pielęgniarka lub pielęgniarz
 • Doskonała znajomość języka niemieckiego, także dotycząca słownictwa specjalistycznego
 • Mile widziane, jednak niekonieczny wymóg dalszego kształcenie w kierunku pielegniarka specjalizującą się w zakresie anestezji oraz intensywnej opieki medycznej.
 • Conajmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy na oddziale intensywnej opieki medycznej lub /i na oddziale anestezji w szpitalu.
 • Umiejetnośc pracy samodzielnej jak również umiejętnośc pracy w zespole.
 • Kompetencje społeczne oraz kommunikacyjne
 • Świadomość odpowiedzialności
 • Niezawodność