Ponude radnih mesta u Nemačkoj - Intenzivna nega Štutgart
„ I odjednom znaš:
Vreme je da započneš nešto novo i da veruješ čaroliji novog početka.“

II.4 Preporuke

Intenzivna nega, kućna nega, mehanička ventilacija na području Štutgarta

Naša stručna kvalifikacija i naše stremljenje da pomognemo pacijentima ogledaju se u saradnji sa našim klijentima. Zadovoljni klijenti su stoga najbolji dokaz za uspešan rad. Pre svega naše specijalno znanje u oblasti anestezije, intenzivne nege i kućne nege tesko bolesnih pacijenata daje našim klijentima sigurnost da rade sa stručnim osobljem. U nase klijente spadaju:

Ostale pojedinosti i specijalizovane usluge iz dotičnih oblasti naći ćete na našim stranama preporuke. Pojedinosti u vezi sa anestezijom, odeljenjem intenzivne nege pod “ostale preporuke”, u vezi sa specijalistima i ustanovma, sa kojim blisko sarađujemo.

Odeljenje intenzivne nege

+

Robert Boš klinika

Još od 1978. godine klinika pripada Univerzitetu Tibingen i jedna je od akademskih klinika koja pruža ogromnu podršku  đacima i studentima zdravstva. Sa 862 bolesničke postelje i svoja dva isturena odeljenja – Klinikom “Schillerhöhe” u Gerlingenu i “Charlotenhaus” u  Štutgartu, na godišnjem nivou zbrine oko 32.000 pacijenata. Preko 1900 kfalifikovanih medicinskih radnika brine o zadovoljstvu i individualnom tretmanu svakog pacijenta. Naši iskusni radnici su raspoređeni na intenzivnim odeljenjima.

Klinika Schillerhöhe u Gerlingenu (kod Štutgarta)

Klinika Schillerhöhe je bolnički centar za pneumologiju i torakalnu hirurgiju. Klinika najčešće zbrinjava pacijente sa hroničnim bronhitisom, astmom, plućnim empfizemom i upalnim bolestima pluća. Skupa sa stalnim personalom klinike mi negujemo i zbrinjavamo najteže obolele pacijente na odeljenjima intenzivne nege.

Klinika  Zindelfingen-Boblingen

Klinika Zindelfingen-Boblingen ( www.klinikverbund-suedwest.de ) je zdravstveni centar visokog standarda sa interdisciplinarnim  fokusom i veoma visokim medicinskim kvalitetom.
Klinika se sastoji od dve zgrade koje su smeštene na  dve lokacije. U obe klinike su standardi veoma visoki i istog kvaliteta u kojima se paralelno radi na odeljenjima urgentne medicine, anestezije,  intenzivne medicine, laboratorije i radiologije. Naše veoma stručno, dodatno obrazovano i obučeno medicinsko osoblje za rad na intenzivnoj medicini je rado viđen gost u smenama na intenzivnim odeljenjima.

Karl-Olga-bolnica GmbH

Tri klinike koje pripadaju ovoj bolnici, bolnica “Karl-Olga GmbH” ,  ortopedska klinika “Baumann” i urološka klinika “Reuter” svakodnevno ispunjavju visoke standarde i svojim specijalizovanim radom pružaju kvalitetne zdravstvene usluge. Naš personal je na intezivnim odeljenjima raspoređen.

Klinika Štutgart

Klinika Štutgart ( www.klinikum-stuttgart.de)  sa svoja  četiri odeljka- “Bürgerhospital” , “Katharinenhospital”, bolnica “Bad Cannstatt” i “Olgahospital” spada u jedne od najvećih klinika u Nemačkoj, sa veoma zavidnim spektrom zdravstvenih usluga.  50 Klinika i instituta omugućavaju specijalizovane i kvalitetne multidisciplinarne zdravstvene usluge.
Naše specijalno obrazovano i iskusno osoblje je u velikoj meri zaposleno na odeljenjima intenzivne nege.

Anestezija

+

Klinika Štutgart

Klinika Štutgart ( www.klinikum-stuttgart.de)  sa svoja  četiri odeljka- “Bürgerhospital” , “Katharinenhospital”, bolnica “Bad Cannstatt” i “Olgahospital” spada u jedne od najvećih klinika u Nemačkoj, sa veoma zavidnim spektrom zdravstvenih usluga.  50 Klinika i instituta omugućavaju specijalizovane i kvalitetne multidisciplinarne zdravstvene usluge.
Naše specijalno obrazovano i iskusno osoblje je u velikoj meri zaposleno na odeljenjima anestezije.

Klinikum Zindelfingen-Boblingen

Klinika Zindelfingen-Boblingen ( www.klinikverbund-suedwest.de ) je zdravstveni centar visokog standarda sa interdisciplinarnim  fokusom i veoma visokim medicinskim kvalitetom.
Klinika se sastoji od dve zgrade koje su smeštene na  dve lokacije. U obe klinike su standardi veoma visoki i istog kvaliteta u kojima se paralelno radi na odeljenjima urgentne medicine, anestezije,  intenzivne medicine, laboratorije i radiologije. Naše veoma stručno, dodatno obrazovano i obučeno medicinsko osoblje za rad anesteziji je rado viđen gost u smenama na  odeljenjima anestezije.

Šarloten klinika za oftalmologiju

Skoro 120 godina Šarloten klinika za oftalmologiju pruža prvoklasne medicinske usluge, individualne tretmane, obiljuje angažovanim medicinskim radnicima punim razumevanja. U ovakvom zavidnom radnom okruženju naši radnici rado rade na odeljenjima anestezije i postoopravnoj nezi.

Dr. med. Amalia-Aurelia Pasca

Dr. med. Amalia-Aurelia Pasca  je privatni anesteziolog koji veoma mnogo sarađuje sa klinikama ” Diakonie”, “Charlottenhaus” i “Charlottenklinik” u Štutgartu.  Naši radnici stoje redovno na raspolaganju Dr. med. Pasca bilo da se radi o pripremi anestezije, samom postupku intubiranja, praćenju toka anesteezije ili postoperativnom nadzoru.

Ostale preporuke

+

Dr. med. Eberhard Jörg

 

Dr. med. Eberhard Jörg  je specijalista ordopedije, kiroterapije i sportske medicine. Pored toga, izvodi ambulantne operacije ramena, laktova, ruku i  kolena. (www.sportorthopaediepraxis.de )
Mi zbrinjavamo njegove pacijente nakon operacije i omogućavamo im medicinsku pratnju do kuće.  Ovim načinom rada sprečavamo duži neželjeni boravak u zdravstvenim ustanovama.