Izveštaj o iskustvu / Poljska

Jystina Z. (Poljska), od 2011. u respiru

Ja sam u avgustu 2010. dosla u respiro kao medicinska sestra koja se školovala u Poljskoj bez nemačke nostrifikacije. Uz podršku jedne agencije i respira dobila sam svoju nostrifikaciju i brzo sam počela da se uvodim u posao. Rad sa različitim pacijentima mi je uvek pričinjavao zadovoljstvo. Ipak nisam odbila ponudu respira da se brinem o priznavanju medicinskih sestara i negovatelja iz Poljske. Neko vreme sam pružala bolnicke usluge u jednoj IMC (Intermediate Care Unit) i ostatak vremena se brinula o značaju naših poljskih radnika. Na kraju sam, na moje sopstveno čuđenje, bila zamenik u menadžmentu službe za negu. Nakon više od šest godina rada u respiru vratila sam se u Poljsku jer sam želela da budem blizu moje porodice i da se udam za mog momka iz Poljske. Povremeno dolazim još uvek u Štutgart da bih odradila par smena za respiro. Svaki put se radujem što ponovo vidim svoje kolege.